Přímý přenos bohoslužby 7. neděle velikonoční

z kostela P. Marie

Přenos začne v neděli 24.5.2020 v 9:00 a bude dostupný ZDE

Nebo si ho můžete spustit po kliknutí na tento obrázek:Drazí bratři a sestry,

na základě bezpečnostních opatření a doporučení, jsem rozhodl: - od pátku 13. 3. rušíme veškeré bohoslužby, přednášky, setkání, besedy farního společenství apod.; mešní úmysly, které jsme měli odsloužit v kostele, budeme postupně sloužit v kapli na faře, - povinnost nedělní eucharistie splníme prostřednictvím sdělovacích prostředků (TV Noe, TV Lux, Rádio Proglas, Rádio Lumen) nebo internetu, - pokud se nezhorší bezpečnostní situace, před každou nedělí budu zveřejnovat informace v kolik hodin se bude podávat sv. přijímání; akolyté budou nosit sv. přijímání nemocným a starším farníkům, - každý den je otevřený k soukromé modlitbě kostel sv. Martina a v Petrově předsíň kostela sv. Václava, - od pondělí 16. 3. (po dobu případných změn bezpečnostních opatření) v kostele sv. Martina v 1500 hod. se bude podávat sv. přijímání a budeme se modlit Korunku k Božímu milosrdenství (tady platí omezení do 30 osob!!! starší farníci, ať zůstanou doma); sv. zpověď od 1430 do 1500 hod., - případné pohřby se budou konat pouze v rodinném kruhu (zádušní mši sv. budeme sloužit v kapli na faře), - dodržujme veškeré bezpečnostní opatření (starší a nemocní farníci ať zůstanou doma), neriskujme zbytečně a v modlitbě pamatujme na nemocné a zdravotní personál, - mladší farnicí ať nabídnou starším konkrétní pomoc, na příklad: nákupy potravin, léků apod. , - teď máme čas na posilování komunikace a vztahů v rodinách, duchovní četbu a modlitbu v rodinném kruhu.

S pozdravem a darem modlitby P. ThLic. Mgr. Lukasz Karpinski SP, strážnický farář Strážnice, 14. 3. 2020

--------------------------

Vítáme vás na webových stránkách strážnické farnosti. V současné době strážnická farnost se nachází na území města Strážnice a obce Petrov a oficiálně je rozdělena na dvě farnosti: sv. Martina a Nanebevzetí Panny Marie. Na našich webových stránkách jsou uvedené základní informace o farnosti.
Naše farnost je spravovaná strážnickou komunitou Řádu piaristů, která je jedinou komunitou našeho Řádu na území ČR. Také tady najdete základní informace a dějinách a poslaní piaristů. V případě jakýchkoliv dotazů můžete použít kontakty, které jsou uvedené na stránkách.

Sv. Josef Kalasanský, zakladatel Řádu piaristů: Bůh naše útočiště a síla za dnů soužení, po zranění umí i hojit. Nakonec se stane, co on chce.

Bože, Tys naplnil sv. Josefa Kalasanského takovou láskou a trpělivostí, že celý svůj život zasvětil výchově a vzdělání dětí a mládeže; prosíme Tě, veď i nás, ať následujeme jeho příklad a pomáháme mladým lidem hledat pravdu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.