Vítáme vás na webových stránkách strážnické farnosti. V současné době strážnická farnost se nachází na území města Strážnice a obce Petrov a oficiálně je rozdělena na dvě farnosti: sv. Martina a Nanebevzetí Panny Marie. Na našich webových stránkách jsou uvedené základní informace o farnosti.
Naše farnost je spravovaná strážnickou komunitou Řádu piaristů, která je jedinou komunitou našeho Řádu na území ČR. Také tady najdete základní informace a dějinách a poslaní piaristů. V případě jakýchkoliv dotazů můžete použít kontakty, které jsou uvedené na stránkách.

Sv. Josef Kalasanský, zakladatel Řádu piaristů: Bůh naše útočiště a síla za dnů soužení, po zranění umí i hojit. Nakonec se stane, co on chce.

Bože, Tys naplnil sv. Josefa Kalasanského takovou láskou a trpělivostí, že celý svůj život zasvětil výchově a vzdělání dětí a mládeže; prosíme Tě, veď i nás, ať následujeme jeho příklad a pomáháme mladým lidem hledat pravdu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.