Misie v Manvi - Fotogalerie zde...

Vznik a počátky misie v Manvi

Jezuité z jižní Indie, provincie Karnataka, se už několik let věnuji lidem, kteří žijí v nespravedlivých podmínkách. Kasta „nedotknutelných“ - dalitů (skupina lidí označených hinduistickým náboženstvím) jim nedovoluje setkat se s lidmi, které mají rádi. Dokonce nemohou sedět na místech, která jsou určena pro vyšší kasty v autobuse, na náměstí nebo v chrámě. Mají právo na minimální vzdělání, ale to jen tehdy, jestliže si to mohou dovolit a nemusejí těžce pracovat na poli pro svou obživu už od útlého dětství. A to vše v oblasti, kde stát nemá zájem přinést rozvoj. Proto se jezuité rozhodli před několika desetiletími zakládat svoje misie právě mezi těmito lidmi, chudými, o které téměř nikdo nejeví zájem. Úlohou je nejen pomáhat, ale dát i dětem těchto lidí vzdělání jako prostředek na zlepšení jejich situace. Jedna z těchto misií se nachází ve městě Manvi Taluk v oblasti Raichur a vede ji pater Eric Mathias.


Situace v oblasti

Okres Raichur patří k nejzaostalejším okresům s nejnižší gramotností v severní Karnatace. Celková rozloha okresu je přes 14 tisíc km čtverečních. Okres zahrnuje pět oblastí, které jej tvoří. Vzdělání v oblasti Raichur má jen 25 procent obyvatel. Raichur nemá rozvody vody, veřejnou dopravu, elektrickou energii ani komunikační sítě. Výsledkem je, že do oblasti nepřišel žádný nový průmysl a mnoho a mnoho menších průmyslových oblastí už nefunguje.
Lidé na vesnici nejsou jen ekonomicky chudí, společensky zneužívání a vzdělanostně zanedbaní, ale jsou i bez majetku, jsou nezaměstnaní, hluboce zadlužení, stávají se obětí nucené práce, chorob, špatné výživy. Též mnoho dětí musí pracovat. Rodiče nevidí žádné výhody v tom, aby usilovali o vzdělání svých dětí. Zejména jejich chudoba přivádí je i jejich děti do zaměstnání za velmi nízky plat. Jediná cesta, jak zmírňovat toto společenské zlo, spočívá v pomoci rodičů, aby si mohli postavit lepší domy a poslat své děti do školy.
Proto jsou děti ubytovány v internátech, neboť jen to je vytrhuje z nepříznivého prostředí. Internát je pro ně místem, kde jsou motivovány ke studiu. Projekt indických jezuitů se tímto způspbem pokouší řešit vážný problém nucené práce dětí na venkově.

Chcete-li pomoci v Indii ...

Své finanční příspěvky pro děti v Manvi můžete posílat
na následující konta:
pro SLOVENSKOU REPUBLIKU:
ČSOB: 2330273/7500
variabilní symbol: 599051
konstantní symbol: 038
specifický symbol: 1980

pro ČESKOU REPUBLIKU:
ČSOB: 5076810002/4000 POZOR ZMĚNA ÚČTU:5076811718/4000 starý účet bude brzy zrušen!!
variabilní symbol: 10851
IBAN: CZ69 0300 0000 0001 9387 4395
BIC: CEKOCZPP

Další informace naleznete na odkazech:
http://jezuiti.sk/blog/india
http://misia.india.googlepages.com

Text na těchto stránkách je převzat z farního časopisu Na cestu, říjen 2008. Více si můžete přečíst v tomto čísle, které stáhnete po kliknutí na ...stahnout...