Ministranti

Novinky!!!

Modlitba za ministranty (zvláště pro rodiče)
Pane Ježíši, děkujeme Ti, že máme v naší olomoucké arcidiecézi ministranty, kteří jsou ochotní Ti svobodně a dobrovolně sloužit. Prosíme Tě, dej jim na přímluvu jejich společného patrona svatého Václava věrnost ve službě, ke které jsi je povolal. Ať nejsou jen ministranty u Tvého oltáře, ale ať jsou ministranty i mimo kostel, ať podle jejich chování ostatní poznají, že jsou Tvými služebníky. A bude-li to Tvá vůle, ať nepřeslechnou Tvé volání ke kněžské službě; dej, ať Tvou výzvu velkodušně přijmou a stanou se novými hlasateli Tvého evangelia. Amen.Kontakty na nás:
tel.
e-mail
Šťastný David
737 495 908
da00stastny@seznam.cz
Hořák Martin
730 962 217
martin007horak@gmail.com
Janík Lukáš
737 108 074
luk.janik@seznam.cz

Zveme všechny kluky od 3. třídy, kteří by chtěli ministrovat a přijít do našeho společenství ministrantů.

RSS:   

Schůzky jsou uvedeny v rozpisu služeb. Obvykle bývají v sobotu v 9 hodin na oratorce u P. Marie

Schůzky jsou povinné.

Vedoucím ministrantů je o. P. ThLic. Łukasz Karpiński SP

Email:  luksp@centrum.cz

Starší ministranti jsou zváni v sobotu večer ve 20:00 do společenství mládeže.

 

Fotogalerie

Výlet Horn a Altenburg Výlet Olomouc Obnova slibu 2012
Obnova slibů, akolyte Finalé florbal Futsal Vnorovy
Ministrantské sliby Setkání Radějov Setkání Kroměříž